Home

Home

Vertalen is meer dan het omzetten van een tekst van de ene taal in de andere. De opdracht aan de vertaler is om de inhoud van de oorspronkelijke tekst over te brengen in een andere taal, waardoor een doeltekst ontstaat met dezelfde inhoud, inclusief de toonzetting, het taalregister en de vormgeving.

Teneinde dit met succes te doen dient de vertaler niet alleen te beschikken over een gedegen kennis van de twee talen in kwestie, maar ook over gevoel voor stijl en taalharmonie. Een brede algemene ontwikkeling en kennis van zaken zijn verder absoluut vereist om een excellente vertaling te kunnen maken. Daarnaast verdient iedere vertaling, hoe klein ook, dezelfde aandacht, en hetzelfde streven naar perfectie.

Bij Anita van Duijn zijn uw vertalingen in en uit het Arabisch in goede handen.

Modern Standaard Arabisch

Home

In de hele Arabische wereld is het Modern Standaard Arabisch de schrijftaal. Dat betekent dat alle schriftelijke communicatie in principe gebeurt in deze taal: niet alleen in de juridische sfeer, de media, in religieuze en in medische aangelegenheden, maar ook tussen mensen onderling.

Buiten de Arabische wereld gebruiken miljoenen Arabisch-sprekenden deze taal voor het onderhouden van hun kennis, of van hun contacten. Het Modern Standaard Arabisch wordt op school aangeleerd. Daarnaast bestaan er verschillende Arabische taalvarianten die per land en vaak zelfs per regio van elkaar verschillen, die als spreektaal gebruikt worden. Het is de taal die men als moedertaal aanleert. Doorgaans wordt in deze taal echter niet geschreven.

Vertalingen

Vertalingen

"Het paradijs is onder de voeten van de moeders"

Ondanks het feit dat het Modern Standaard Arabisch niet in de dagelijkse omgang gebruikt wordt, is het een springlevende taal. Door de veelomvattende woordenschat en de adaptieve grammaticale mogelijkheden is het mogelijk om vrijwel alle onderwerpen in de Arabische schrijftaal te behandelen. Naast religie en rechtspraak, politiek, kunst en cultuur - de traditionele toepassingsgebieden - worden in het Arabisch hedendaagse teksten geschreven op sociaal-maatschappelijk en medisch terrein, op het gebied van ICT, over technische kwesties, etc.

Bij Anita van Duijn bent u aan het goede adres voor vertalingen uit het Arabisch naar het Nederlands op alle bovenstaande gebieden. Ook een vertaling vanuit het Nederlands of het Engels naar het Arabisch is mogelijk. Een vertaling voor de talencombinaties Arabisch/Nederlands en Nederlands/Arabisch kan ook beëdigd geleverd worden op grond van certificering en definitieve registratie als beëdigd vertaler in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers (nummer 455).

Juridisch specialisatie

Juridisch

Nauwkeurig formuleren is bij juridische teksten uiterst belangrijk, en dat betekent dat een juridische vertaler een gedegen terminologische en procedurele vakkennis moet bezitten om adequaat een juridisch document van de ene taal in de andere te kunnen omzetten.

Kennis op het gebied van recht en wetgeving met betrekking tot Nederland, maar ook met betrekking tot het land van de vreemde taal is daarbij een vereiste.

Anita van Duijn is gespecialiseerd in juridische vertalingen (straf- en civiel recht) en handgeschreven documenten, met name met betrekking tot Noord-Afrika / Marokko.

Opleiding en ervaring

Opleiding

"Kennis is licht"

Na de afronding van de studie Arabisch aan de Universiteit van Amsterdam (1982, cum laude) heeft Anita van Duijn zich beziggehouden met tolken (Marokkaans), vertalen en lesgeven. Gaandeweg heeft zij zich vooral gericht op vertalen, met als specialisatie juridisch vertalen.

Momenteel is Anita al meer dan 30 jaar werkzaam als vertaler Arabisch, met als opdrachtgevers grote en kleine vertaalbureaus en advocatenkantoren, en diverse gerechtelijke instanties.

Contact

Contact

Per e-mail: vertalingen@anitavanduijn.nl
Via skype: anitavduijn